Spiskovi boraca partizana 1941-1945

Spiskovi i biografski podaci o poginulim i preživelim borcima partizanima objavljeni u raznim monografijama. Na digitalnom raspolaganju u PDF-obliku u biblioteci znaci.net (urednik Goran Despotović – Savez antifašista Srbije), uz napomenu da tačnost optičkog prepoznavanja znakova nije odgovarajuća za ćirilične tekstove (npr. АРАНБЕЛОВИБ ПЕТРОНШЕ umesto АРАНЂЕЛОВИЋ ПЕТРОНИЈЕ).

Brigade i divizije po abecednom redu

hegedusic-freske-tjentiste4. banijska udarna brigada: spisak boraca. Izvor: Četvrta (Druga) banijska NO udarna brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1976).
7. banijska brigada »Vasilj Gaćeša«: nepotpuni spisak poginulih boraca. Izvor: Ljuban Đurić, Sedma banijska brigada »Vasilj Gaćeša« (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1981).

19. birčanska brigada: spisak boraca. Izvor: Devetnaesta birčanska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).

25. brodska brigada: spisak boraca i rukovodioca u brigadi oktobra 1943., spisak preživjelih i spisak poginulih boraca 28. divizije. Izvor: Nail Redžić Jamba, 25. brodska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1976).

7. crnogorska omladinska brigada »Budo Tomović«: spisak poginulih boraca. Izvor: Sedma crnogorska omladinska brigada »Budo Tomović« (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1973).

1. dalmatinska proleterska brigada: popis boraca iz Dalmacije. Izvor: Dalmatinci u Prvoj proleterskoj brigadi. Zbornik sjećanja i popis boraca iz Dalmacije (Split: Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije 1982).
1. dalmatinska proleterska brigada: pregled komandira i komesara, spisak boraca. Izvor: Mirko Novović, Stevan Petković, Prva dalmatinska proleterska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1986).
2. dalmatinska proleterska brigada: popis boraca (autor: Marijan Žuljan). Izvor: Druga dalmatinska proleterska brigada (Split: Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije 1982).
4. dalmatinska (splitska) brigada: popis boraca. Izvor: Mate Šalov, Četvrta dalmatinska (splitska) brigada (Split: Institut za historiju radničkog pokreta Dalmacije 1980).
6. dalmatinska udarna brigada: spisak komandnog kadra i poginulih boraca. Izvor: Danilo Damjanović, Šesta dalmatinska udarna brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1969).

1. i 2. eskadrila (ratno vazduhoplovstvo): spisak ljudstva. Izvor: Predrag Pejčić, Prva i druga eskadrila NOVJ (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1991).

12. hercegovačka brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Osman Đikić, Dvanaesta hercegovačka NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1990).
13. hercegovačka brigada: spisak poginulih i preživelih boraca. Izvor: Mensur Seferović, Trinaesta hercegovačka NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1988).
14. hercegovačka omladinska brigada: spiskovi boraca. Četrnaesta hercegovačka omladinska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1988).

18. hrvatska istočnobosanska brigada: spiskovi boraca. Izvor: 19. hrvatska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada (Tuzla 1988).

1. konjička brigada: spisak poginulih boraca i ratni spisak. Izvor: Milorad Gončin, Prva konjička brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1990).

1. krajiška proleterska brigada: spisak poginulih i nestalih boraca. Izvor: Milorad Gončin & Stevo Rauš, Prva krajiška udarna proleterska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1981).
2. krajiška udarna brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Milorad Gončin, Druga krajiška narodnooslobodilačka udarna brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1984).
3. krajiška proleterska brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Savo Trikić, Treća krajiška proleterska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1987).
4. krajiška udarna brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Rade Zorić, Četvrta krajiška brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1980).
5. krajiška (kozaračka) udarna brigada: spisak poginulih i nestalih boraca. Izvor: Ljubomir Borojević, Dušan Šamardžija, Rade Bašić, Peta kozaračka brigada (drugo izdanje) (Beograd: Narodna knjiga 1973).
7. krajiška brigada: spisak poginulih i preživelih boraca. Izvor: Sedma krajiška brigada: zbornik sjećanja. Druga knjiga (Beograd 1987).
8. krajiška brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Izudin Čaušević, Osma krajiška NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1981).
11. krajiška brigada: spiskovi boraca. Izvor: Đuro Milinović & Drago Karasijević, Jedanaesta krajiška NOU brigada (Bosanska Gradiška 1982).
12. krajiška brigada: spisak poginulih i spisak preživjelih boraca. Izvor: Joco Marjanović, Mile Kukolj, Milutin Vujović, Boro Gaćeša & Rade Ranilović, Dvanaesta krajiška NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1986).
13. krajiška brigada: spisak boraca (1943). Izvor: Milan Zorić, XIII krajiška brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1968).

1. lička proleterska brigada »Marko Orešković Krntija«: spisak boraca. Izvor: Jovo Popović, Prva lička proleterska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski zavod 1988).
2. lička proleterska brigada: spisak poginulih i nestalih boraca i starešina. Izvor: Đorđe J. Orlović, Druga lička proleterska brigada, (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1983).

15. majevička brigada: spisak boraca. Izvor: Esad Tihić (urednik), Petnaesta majevička brigada (sjećanja i članci) (Beograd: Vojnoizdavaćki zavod 1979).

1. makedonsko-kosovska brigada: spisak boraca iz bataljona Boro Bukmirović i Razim Sadiku. Izvor: Milutin Milković, Prva kosovsko-metohijska proleterska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1991).
3. makedonska brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Kiril Mihajlovski Grujica, Treća makedonska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1976).

3. primorsko-goranska udarna brigada: spisak članova Štaba, starješina i poginulih boraca. Izvor: Bogdan Mamula, Treća primorsko-goranska brigada odnosno Druga brigada tridesetpete divizije (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1990).

1. proleterska brigada: spisak pripadnika brigade, pripadnika bataljona Garibaldi i narodnih heroja, uz osvrt na podatke. Izvor: Veljko Miladinović (urednik), Prva proleterska. Knjiga četvrta. (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1991).
3. proleterska sandžačka brigada: spisak boraca i starešina na dan formiranja brigade. Izvor: Žarko Vidović, Treća proleterska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1972).
4. proleterska crnogorska brigada: spisak boraca, starješina i rukovodilaca. Izvor: Blažo Janković, Četvrta proleterska crnogorska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1975).
6. proleterska istočno-bosanska brigada: spisak boraca čiji podaci nisu objavljeni u knjizi Borbeni put 6. proleterske brigade. Izvor: Rudi Petovar & Savo Trikić, Šesta proleterska istočno-bosanska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1982).
13. proleterska brigada »Rade Končar«: spisak poginulih i preživelih boraca. Izvor: Todor Radošević, Trinaesta proleterska brigada »Rade Končar« (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1984).

4. sandžačka brigada: spisak poginulih i ranjenih boraca. Izvor: Četvrta sandžačka NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1986).

4. slavonska udarna brigada: spisak poginulih i ranjenih boraca. Izvor: Stanko Obradović & Antun Miletić, 4. NOU brigada Slavonije (Druga brodska brigada) (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1982).

17. slavonska brigada: spisak poginulih i spisak preživelih boraca. Izvor: Zdravko B. Cvetković, Sedamnaesta slavonska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1978).
18. slavonska brigada: spisak poginulih i preživelih boraca. Izvor: Rade Roksandić & Zdravko B. Cvetković, 18. slavonska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1974).
21. slavonska udarna brigada: spisak poginulih i nestalih boraca. Izvor: Bogdan S. Bosiočić, 21. slavonska udarna brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1981).

4. srpska udarna brigada: spisak boraca. Izvor: Milorad Gončin, Četvrta srpska udarna brigada (Beograd: Institut za savremenu istoriju 1996).
5. srpska udarna brigada: pregled boraca. Izvor: Stanimir Jovanović, Dragoljub Mirčetić, Peta srpska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).
7. srpska udarna brigada: spiskovi boraca. Izvor: Đura Zlatković & Miloš D. Bakić, Sedma srpska brigada (Gradina 1986).
8. srpska brigada (22. srpska divizija): spisak poginulih boraca. Izvor: Živojin Nikolić Brka, 22. srpska divizija. Drugo izdanje (Beograd: Narodna Knjiga 1972).
14. srpska (niška) udarna brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Svetislav Miladinović Slavko, Četrnaesta srpska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1982).
17. srpska brigada: spisak preživelih i poginulih boraca. Izvor: Predrag Milenković, Sedamnaesta srpska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).
18. srpska brigada: spisak boraca. Izvor: Krstivoje Milosavljević, Osamnaesta srpska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).
19. srpska brigada: spisak poginulih i preživelih boraca. Izvor: Predrag Pejčić, Devetnaesta srpska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).
23. srpska brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Dragoljub Ž. Mirčetić Duško, Dvadeset treća srpska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).
25. srpska brigada: spisak poginulih i ranjenih boraca. Izvor: Milorad Madić & Dušan Jončić, Dvadesetpeta srpska brigada (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).

1. šumadijska brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Isidor Đuković, Prva šumadijska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1978).

21. tuzlanska istočnobosanska udarna brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: 21. tuzlanska istočnobosanska narodnooslobodilačka udarna brigada (Tuzla 1988).

42. vazduhoplovna divizija: spisak ljudstva. Izvor: Predrag Pejčić, Četrdesetdruga vazduhoplovna divizija (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1991).

1. vojvođanska brigada: spisak boraca. Izvor: Nikola Božić (urednik), Mladost slobodi darovana (Sećanja boraca Prve vojvođanske brigade) (Novi Sad: Institut za istoriju 1991).
2. vojvođanska brigada: spisak boraca. Izvor: Žarko Atanacković, Druga vojvođanska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1978).
3. vojvođanska brigada: spisak poginulih boraca. Izvor: Špiro Lagator, Četvrta vojvođanska brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1973).
5. vojvođanska brigada: spisak boraca i starešina. Izvor: Nikola Mraović, Peta vojvođanska brigada (Novi Sad: Institut za istoriju 1985).
6. vojvođanska udarna brigada: spiskovi štabova, komandi i boraca. Izvor: Živan M. Ninković, Šesta vojvođanska udarna brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1973).
7. vojvođanska udarna brigada: spisak boraca. Izvor: Nikola Božić, Sedma vojvođanska NOU brigada (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1984).
8. vojvođanska udarna brigada: spisak poginulih i nestalih boraca. Izvor: Nikola Božić, Rovovi i mostobrani (osma vojvođanska udarna brigada) (Novi Sad: Institut za istoriju 1989).

Odredi po republikama

BOSNA I HERCEGOVINA
Mostarski bataljon: spisak boraca. Izvor: Enver Ćemalović, Mostarski bataljon (Mostar: SO Mostar 1986).
Posavsko-trebavski odred: spisak boraca. Izvor: Esad Tihić, Posavsko-trebavski NOP odred (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1983).

SRBIJA
Čačanski odred »Dr Dragiša Mišović«: spisak poginulih boraca. Izvor: Čačanski narodnooslobodilački partizanski odred »Dr Dragiša Mišović« (Čačak: Čačak 1982).
Posavsko-tamnavski odred: spisak boraca. Izvor: Milosav Bojić, Posavski partizanski odred. Posavina i Tamnava u oružanom ustanku (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1987).
Toplički odred: spiskovi boraca. Izvor: Dragoljub Dinić Mića, Toplički narodnooslobodilački partizanski odred (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar 1989).
Užički odred »Dimitrije Tucović«: spisak poginulih boraca. Izvor: Nikola Ljubičić, Užički narodnooslobodilački partizanski odred »Dimitrije Tucović« (Beograd: Vojnoizdavački zavod 1981).

Učesnici bitke na Sutjesci (maj-jun 1943)

๏ Viktor Kučan, Borci Sutjeske (Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 1996). Partizanskih boraca na Sutjesci bilo je preko 22.000, od kojih je u toku bitke poginulo preko sedam i po hiljada, a do kraja rata još tri hiljade – ukupno preko deset hiljada poginulih. Podaci o borcima su sređeni po jedinicama Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije (vrhovni štab, četiri štaba divizija, šesnaest brigada i Centralna bolnica). Kao zaseban prilog dat je pregled broja boraca sa Sutjeske po opštinama rođenja.

Crnogorci u partizanima

Spomenica crnogorskim antifašistima 1941-45 (Danilovgrad: Savez udruženja boraca NOR-a i Antifašista Crne Gore 2012). Knjigu predstavlja spisak od 18.573 Crnogoraca koji su poginuli u borbama, strijeljanim i stradalim u logorima, zatvorima i drugim stratištima. Podaci su sređivani po opštinama i mjestima rođenja.

Jevreji u partizanima

Spisak Jevreja u partizanima. Izvor: Jaša Romano, Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Žrtve genocida i učesnici narodnooslobodilačkog rata (Beograd: Savez jevrejskih opština Jugoslavije 1980).

Žrtve rata u Srbiji

๏ Radisav S. Nedović, Čačanski kraj i NOB: slobodari na stratištima 1941-1945 (Čačak: Studio za novi dizajn 2009). Knjiga je posvećena žrtvama Drugog svetskog rata iz čačanskog kraja. U knjizi nalazi 2.555 imena stradalnika koji su bili usmrćeni ili svoje živote ostavili u zatvorima i logorima.


Vidi još:

๏ Istraživanje demografskih gubitaka 1941-1948
Baze podataka, poimenični popisi i žrtvoslovi 1941-1948

Ažurirano: 04.01.2013.

One thought on “Spiskovi boraca partizana 1941-1945

Comments are closed.