Državni arhiv u Bjelovaru

ImpressPages_9

Adresa: Trg Eugena Kvaternika 6, Bjelovar
Tel. centrala: (+385 43) 244 487, 220 488
Web adresa: http://www.dabj.hr
E-mail: drzavni-arhiv-bj@bj.htnet.hr
Ravnatelj: Martina Krivić Lekić, dipl. povjesničar i etnolog
Teritorijalna nadležnost Arhiva proteže se na 3 županije – Bjelovarsko-bilogorsku te dijelove Koprivničko-križevačke i Zagrebačke županije. Iako osnovan 2008. godine, Državni arhiv u Križevcima još nije ustrojen, stoga Državni arhiv u Bjelovaru nastavlja obavljati redovnu djelatnost na području Koprivničko-križevačke županije.

Danas je arhiv nadležan za gradove Bjelovar, Čazma, Daruvar, Garešnica, Grubišno Polje, Đurđevac, Vrbovec i Križevce, te općine Berek, Dubrava, Dežanovac, Đulovac, Farkaševac, Gradec, Hercegovac, Ivanska, Kapela, Končanica, Nova Rača, Preseka, Rakovec, Rovišće, Severin, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Velika Trnovitica, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Kalnik, Sveti Ivan Žabno i Sveti Petar Orehovec.

Matične knjige javni su dokumetni kojima se dokazuje rođenje, vjenčanje i smrt. Odluka o njihovom vođenju donesena je na Tridentskom crkvenom koncilu 1563. godine te se vode prema vjeroispovjesti upisanika. Tek nakon 1946. počinju se voditi državne matice za područje cijele Hrvatske. One se danas čuvaju u matičnim uredima.

U Državnom arhivu u Bjelovaru u posebnoj se zbirci čuvaju matične knjige rimokatolika, grkokatolika, pravoslavaca, židova i evangelika sa područja nadležnosti arhiva. U najvećoj mjeri radi se o matičnim knjigama krštenih (rođenih), vjenčanih i umrlih, te o paricama matica (većinom za pravoslavne) vođenima od 1858. do 1946. godine. Starije matice pohranjene su u Hrvatskom državnom arhivu, rijetko u župnim uredima. Cijela zbirka matica Državnog arhiva u Bjelovaru mikrofilmirana je i djelomično dgitalizirana. Na taj način ovi vrijedni podaci dodatno su zaštićeni od nestajanja.

U prilogu dajemo popis svih matica.

 

izvor: Martina Krivić Lekić