Hrvatski Državni Arhiv

hda-zagrebAdresa: Marulićev trg 21, Zagreb 10 000
Tel. centrala: (+385 1) 4801-999
Web adresa: http://www.arhiv.hr
E-mail: info@arhiv.hr
Ravnateljica: Vlatka Lemić
Godina osnivanja: 1870

Istraživanje obiteljske povijesti u Hrvatskome državnom arhivu

Prije nego što dođete u arhiv, pokušajte saznati što više činjenica o povijesti svoje obitelji: imena i prezimena predaka, datume i mjesta rođenja i smrti i sl. Razgovarajte s članovima obitelji za koje pretpostavljate da bi mogli znati nešto više ili raspolagati sa starijim dokumentima Vaše obitelji. Pokušajte saznati nešto o povijesti mjesta iz kojeg Vaša obitelj potječe, kojoj je široj administrativnoj jedinici pripadalo, u kojoj se župi nalazi ili se nalazilo i sl. U ovakvoj literaturi često se nalaze podaci koji Vas mogu uputiti na izvore koje trebate istražiti. Stupite u kontakt s iskusnijim istraživačem koji će Vas moći uputiti kako da istražujete, potražite literaturu o ovome pitanju. Načinite popis mogućih izvora, provjerite gdje se čuvaju i da li su uopće sačuvani. Obratite se ustanovi koja čuva tražene dokumente da provjerite podatke do kojih ste došli.

Najavite Vaš posjet arhivu. Tako ćete uštedjeti na vremenu i izbjeći suvišna putovanja, a nama omogućiti da prethodno prikupimo potrebne informacije. Upoznajte se s uvjetima korištenja gradiva i provjerite radno vrijeme čitaonice. Vaše upite o matičnim knjigama, grbovnicama ili drugim temama od Vašeg interesa možete nam uputiti na adresu info@arhiv.hr. HDA prikuplja evidencije o svim matičnim knjigama na području Hrvatske, pa nam se možete obratiti za informacije o matičnim knjigama: gdje se čuvaju, komu se obratiti i sl.

Kada započnete istraživati gradivo, najprije trebate utvrditi u kojim se sve cjelinama (fondovima i zbirkama) može nalaziti određena vrsta dokumenata, a potom koristeći obavijesno pomagalo koje ćete dobiti u čitaonici, pronaći traženi dokument. Izvori za genealoška istraživanja mogu se pronaći u većem broju fondova i zbirki HDA.

Matične knjige u HDA

Zbirka matičnih knjiga HDA broji ukupno 2128 matičnih knjiga rođenih, umrlih i vjenčanih iz razdoblja 17. do 19. stoljeća. To su najvećim dijelom matične knjige s područja sjeverozapadne Hrvatske te manjim dijelom s područja Slavonije i Primorja.

Do 1945. matične knjige su vodile vjerske zajednice pa je potrebno znati kojoj je vjerskoj zajednici obitelj pripadala i kojoj je teritorijalnoj jedinici (župi, parohiji) pripadalo mjesto u kojemu su članovi te obitelji živjeli. Zbirka matičnih knjiga HDA sadrži, prema vjerskim zajednicama: katolici – 1752 knjige, pravoslavni – 156, grkokatolici – 6, židovi – 4, reformisti – 1, vojne osobe – 209.

Uz matične knjige u HDA se čuvaju i parice (147 kutija, 227 knjiga) s područja sjeverne i istočne Hrvatske te stanja duša (status animarum) za 17 župa, ukupno 25 knjiga. Posjedujemo i evidenciju matičnih knjiga katolika za područje cijele Hrvatske (osim područja Osijeka, Splita i Zadra), za razdoblje do 1945. za 1060 župa.

Link: ARHiNET: pretraživanje matičnih knjiga

Zbirke grbovnica i grbova obitelji

hda-genealogijaZbirka grbovnica pojedinih obitelji (1434—1918) sređena po abecednom redu prezimena, a sadržava podjele običnoga plemstva ugarsko-hrvatskih vladara, podjele različitih vrsta plemstva od strane raznih vladara te podjele barunstva i grofovstva. U sastav ove zbirke nisu ušle grbovnice iz drugih fondova (županija, obitelji i sl.).

Zbirka prijepisa grbovnica (1542—1780) sadržava četiri knjige u kojime se nalaze prijepisi kojima se podjeljuje plemstvo iz razdoblja 1542—1780.

U Zbirci grbova obitelji Hrvatske i Slavonije (1840—1883) se nalazi prijepis rukopisnoga grbovnika Ivana Labaša-Blaškovečkog te heraldički radovi Ivana Kukuljevića sa crtežima grbova (obitelji, civilnih i crkvenih poglavara, gradova i dr.).

Zbirka dopunskih mikrofilmova matičnih knjiga

Od 1984. HDA sustavno snima matične knjige svih vjeroispovijedi (1516—1947) s područja Republike Hrvatske. Postoji baza podataka o matičnim knjigama po mjestima. Pored toga, matične knjige koje je u hrvatskim državnim arhivima na mikrofilmove snimila mormonska crkva (sa sjedištem u Salt Lake City) od sada su dostupne i putem interneta na stranicama www.familysearch.org.

Izvor: [PDF] HDA: Genealogija — istraživačke teme

Ažurirano: 27.02.2013.