Istorijski Arhiv Šumadije (Kragujevac)

ia-sumadije-kragujevacAdresa: Kragujevačkog oktobra 13, Kragujevac 34000
Telefon: (+381 34) 336-252
Web: http://www.arhivsumadija.org.rs
E-mail: office@arhivsumadija.org.rs
Direktor: Predrag Ilić
Teritorijalna nadležnost Arhiva: područje grada Kragujevca i opština Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Batočina i Knić.

Crkvene matične knjige / Church registers

Skraćenice / Abbrevations:
MKR – matična knjiga rođenih odnosno krštenih / births
MKV – matična knjiga venčanih / marriages
MKU – matična knjiga umrlih / deaths

OPŠTINA ARANĐELOVAC

Aranđelovac pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1863-1877 (1 knj.), MKU 1863-1878 (1 knj.)
Banja pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1863 (2 knj.); MKV 1837-1865 (1 knj.)
Bukovik i Misača pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1909 (6 knj.); MKV 1837-1928 (4 knj.); MKU 1837-1924 (5 knj.)
Garaši pravoslavna / Serbian Orthodox MKU 1870-1880 (1 knj.)
Venčani pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1869 (2 knj.); MKV 1837-1893 (4 knj.); MKU 1837-1905 (5 knj.)

OPŠTINA BATOČINA

Badnjevac pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1881-1898 (1 knj.); MKV 1873-1926 (2 knj.); MKU 1881-1927 (1 knj.)
Batočina pravoslavna / Serbian Orthodox (7 knjige)
Brzan pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1850-1871 (1 knj.); MKV 1837-1881 (2 knj.); MKU 1837-1881 (2 knj.)
Žirovnica pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1877 (1 knj.)

OPŠTINA KNIĆ

Borač pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1878 (3 knj.); MKV 1837-1911 (5 knj.); MKU 1837-1903 (3 knj.)
Čestin pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1859-1903 (5 knj.); MKV 1881-1918 (1 knj.); MKU 1837-1845 i 1877-1919 (3 knj.)
Guncati pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1843-1881 (2 knj.); MKV 1843-1882 (2 knj.); MKU 1843-1881 (2 knj.)
Knić pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1882-1905 (1 knj.); MKV 1883-1926 (1 knj.); MKU 1845-1919 (3 knj.)

OPŠTINA KRAGUJEVAC

Drača pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1843-1879 (10 knj.); MKV 1837-1889 (6 knj.); MKU 1837-1887 (8 knj.)
Grbice pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1884-1907 (2 knj.); MKU 1884-1905 (3 knj.)
Grošnica pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1874 (3 knj.); MKV 1837-1880 (2 knj.); MKU 1860-1905 (5 knj.)
Kragujevac pravoslavna / Serbian Orthodox registar rođenih / index of births 1859-1869 (1 knj.); registar umrlih / index of deaths 1876-1906 (1 knj.); MKR 1847-1878 (10 knj.); MKV 1849-1905 (10 knj.); MKU 1845-1906 (28 knj.)
Lužnice pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1872-1902 (2 knj.); MKU 1875-1904 (3 knj.)
Resnik pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1889-1904 (2 knj.)
Stragari pravoslavna / Serbian Orthodox manastir / monastery Voljavča: MKR 1837-1870 (2 knj.); MKV 1837-1880 (2 knj.); MKU 1837-1880 (2 knj.)
manastiri / monasteries Blagoveštenje rudničko & Voljavča: registar rođenih / index of births 1881-1904, (1 knj.); registar venčanih / index of marriages 1881-1924 (1 knj.); MKV 1881-1924 (1 knj.); MKU 1881-1918 (1 knj.)
Velike Pčelice pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1859-1875 (1 knj.)
Vlakča pravoslavna / Serbian Orthodox MKU 1884-1915 (1 knj.)

OPŠTINA LAPOVO

Lapovo pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1867 (3 knj.); MKV 1837-1904 (5 knj.); MKU 1837-1904 (7 knj.)

OPŠTINA RAČA

Jarušice pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1859 i 1870-1878 (2 knj.); MKV 1837-1869 (1 knj.); MKU 1837-1865 i 1876-1906 (2 knj.)
Rača pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1875 (5 knj.); MKV 1837-1906 (5 knj.); MKU 1880-1904 (5 knj.)

OPŠTINA TOPOLA

Donja Šatornja pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1878 (2 knj.); MKV 1837-1881 (1 knj.); MKU 1837-1880 (2 knj.)
Gornja Trnava pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1869-1907 (3 knj.); MKU 1869-1895 (2 knj.)
Kloka pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1885-1906 (2 knj.)
Natalinci pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1856-1877 (5 knj.); MKV 1837-1881 (3 knj.); MKU 1837-1904 (5 knj.)
Orašac pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1870-1881 (1 knj.); MKU 1870-1881 (1 knj.)
Topola pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1878 (5 knj.); MKV 1837-1905 (5 knj.); MKU 1837-1905 (7 knj.)
Žabare pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1878 (4 knj.); MKV 1837-1906 (3 knj.)

Ažurirano: 17.12.2012.