Istraživanje demografskih gubitaka 1941-1948

Zbog višedecenijskog tabua u SFRJ na osporavanju zvaničnog broja žrtava Drugog svetskog rata, kao i posledičnih manipulacija i mitomanija od nacionalista-propagandista sa bilo koje strane, smatrali smo neophodnim da predstavimo i naučno pouzdani demografski okvir za sve podatke i uputstva koje ćemo nuditi na ovom portalu. Na ovoj stranici sabrano je nekoliko ključnih priloga o proračunavanju i istraživanju ljudskih gubitaka u Drugom svetskom ratu i posleratnim godinama na prostoru bivše Jugoslavije.

Najsustavniji i najprihvatljiviji statistički izračuni ljudskih gubitaka Jugoslavije u Drugom svetskom ratu su izradili Bogoljub Kočović (1920-2013) i Vladimir Žerjavić (1912-2001). Januara 1985. godine, pravnik i statističar u emigraciji Bogoljub Kočović obelodanio je rezultate svojih proračunavanja u knjizi Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, koja je potpuno srušila mit o 1.706.000 stradalih u Jugoslaviji. Ne znajući za Kočovićeva istraživanja, hrvatski ekonomista Vladimir Žerjavić je nešto kasnije sličnom metodologijom došao do približnih rezultata u radu Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu (Zagreb 1989).

U novijim istraživanjima, istoričari Dragan Cvetković i Igor Graovac su, svaki za sebe, primenjivali metodu nabrajanja žrtava imenom i prezimenom. Pokazalo se da je ta metoda itekako komplementarna demografskoj metodi kojom su se poslužili Kočović i Žerjavić, utvrdivši da ukupan broj ubijenih i poginulih za Drugog svetskog rata na području Jugoslavije se kreće oko 1.023.000.

Uz saglasnost i pristanak autora Bogoljuba Kočovića, ova stranica predstavlja u PDF-obliku prvo (londonsko) izdanje njegove knjige Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji (1985), kao i prvo izdanje knjige Nauka, nacionalizam i propaganda (1998), Kočovićev kritični osvrt na propagandni rad Životija Đorđevića Gubici stanovništva Jugoslavije u Drugom svetskom ratu (1997). Ova online publikacija je posvećena uspomeni na Bogoljuba Kočovića, koji je preminuo u februaru 2013. godine.

Pored toga objavljujemo izbor važnijih priloga na temu ljudskih gubitaka 1941-1948 – u prvom redu izlaganja i saopštenja sa srpsko-hrvatskih naučnih skupova pod nazivom Dijalog povjesničara/istoričara, između ostalog i istraživanja Igora Graovca i Dragana Cvetkovića o ljudskim gubicima u Hrvatskoj 1941-1945, te radove iz raznih naučnih časopisa.

Ovi radovi zajedno čine naučno pouzdani demografski kontekst za sve objavljene i neobjavljene poimenične popise i spiskove koji se odnose na period 1941-1948 na prostoru bivše Jugoslavije. Autori zadržavaju autorska prava nad svojim originalnim radovima.


Bogoljub Kočović: Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji (1985)

kocovic-zrtve-london1985London: Veritas Foundation Press 1985
Biblioteka Naše Delo.
Uređivački odbor: inž. Svetozar Bižić, dr Miodrag Mihailović i Nenad Petrović.

Sadržaj— Predgovor (Desimir Tošić) (5-14)

Uvod (17-40)

1. Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji (41-55)

2. Žrtve Drugog svetskog rata po republikama i pokrajinama — i među njenim pojedinim narodima (57-95)

3. Žrtve Drugog svetskog rata među narodima Jugoslavije (97-126)

Zaključci (127-134)

Prilozi (137-199)

Résumé en Français — Summary in English — Biografska beleška o autoru (201-205)


Bogoljub Kočović: članci i intervjui

Intervju sa Bogoljubom Kočovićem. Razgovor vodio i snimio Mirko Galić. Start (zagrebački magazin), 30.09.1989.

๏ Bogoljub Kočović: Još jednom o žrtvama Drugog svjetskog rata, genocidu i Jasenovcu. Hrvatska ljevica 5/10 (listopad 1998), 35-37.


Bogoljub Kočović: Nauka, nacionalizam i propaganda: između gubitaka i žrtava Drugog svetskog rata u Jugoslaviji (1998)

kocovic-nauka-nacionalizam-1998Paris: Editions du Titre 1998

Sadržaj — Predgovor (Selimir Govedarica) (3-7)

Uvodna reč (Vladeta Vučković) (8-15)

Nauka, nacionalizam i propaganda — 1. Odgovor na kritike dr Životija Đorđevića (17-50)

2. Kako je dr Životije Đorđević izračunao ljudske gubitke Jugoslavije u Drugom svetskom ratu (51-82)

3. Zaključak o knjizi dr Životija Đorđevića (83-102)

4. O nekim argumentima i brojevima gubitaka na koje smo nailazili ili na koje sve češće nailazimo ovih dana (103-124)

5. Principi koji su me vodili u radu na problemu ljudskih gubitaka u Jugoslaviji za vreme Drugog svetskog rata + popis priloga (125-142)

Beleške o piscima (143-147)


Igor Graovac & Dragan Cvetković: Ljudski gubici Hrvatske 1941.-1945. godine: pitanja, primjeri, rezultati (2005)

graovac-cvetkovic-zagreb2005Zagreb: Zajednica istraživača Dijalog / Zaklada Friedrich Naumann 2005
Biblioteka Dijalog.
Uredništvo: Hans-Georg Fleck, Dušan Gamser i Igor Graovac.

Sadržaj — Uvodne napomene (Daniela Krivda) (3-22)

Igor Graovac: Žrtve i/ili stradalnici te suodnosi demografije i historiografije u istraživanju ljudskih gubitaka (23-50)

Dragan Cvetković: Ljudski gubici Hrvatske prema popisu Žrtve rata 1941.-1945. iz 1964. godine. Analiza trenutačnog stanja prema do sada obavljenoj reviziji (51-146)

Igor Graovac: Stradanje katoličkog svećenstva u partizanima te Hrvata i Srba od četnika 1941.-1945. u Hrvatskoj (147-196)

Prilozi: Izvori i literature, kratice, kazalo (197-244)

Popis plenarnih izlaganja i saopćenja o ljudskim gubicima Hrvatske i Srbije u 20. stoljeću (s osnovnim podacima o njihovim autorima) sa deset skupova (1998.-2005.) i u devet knjiga/zbornika radova (2000.-2005.) Dijaloga povjesničara/istoričara (245-257)

Sažetak na hrvatskom, engleskom i njemačkom te rezime na srpskome jeziku (259-289)


Izbor važnijih priloga o novijim istraživanjima ljudskih gubitaka 1941-1948

๏ Srđan Bogosavljević: Drugi svetski rat — žrtve. Jugoslavija. Dijalog povjesničara — istoričara 4 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2001), 487-507.

๏ Dragan Cvetković: Stradali pripadnici Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije iz Hrvatske prema popisu Žrtve rata 1941-1945. iz 1964. godine. Analiza trenutnog stanja prema do sada izvršenoj reviziji. Dijalog povjesničara — istoričara 6 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2002), 365-281.

๏ Dragan Cvetković: Stvarni gubici civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini prema popisu “Žrtve rata 1941-1945”. Istorija 20. veka 20/1 (2002), 81-96.

๏ Dragan Cvetković: Ljudski gubici Vojvodine u Drugome svetskom ratu. Dijalog povjesničara — istoričara 9 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2005), 489-508.

๏ Dragan Cvetković: Stradanje civila Nezavisne Države Hrvatske u logoru Jasenovac. Tokovi istorije 4 (2007), 153-168.

๏ Dragan Cvetković: Srebrenica u Drugom svetskom ratu: numerička analiza stvarnih ljudskih gubitaka. Tokovi istorije 3 (2009), 63-93.

๏ Dragan Cvetković: Holokaust u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj — numeričko određenje. Istorija 20. veka 29/1 (2011), 163-182.

๏ Vladimir Geiger: Osvrt na istraživanja i odjeke problematike Bleiburga i Križnog puta 1945. u Republici Hrvatskoj. Dijalog povjesničara — istoričara 8 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2004), 409-428.

๏ Vladimir Geiger: Ljudski gubici Hrvatske u Drugome svjetskom ratu i poraću koje su prouzročili Narodnooslobodilačka vojska i Partizanski odredi Jugoslavije. Brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi). Case study: Bleiburg i folksdojčeri. Časopis za suvremenu povijest 42/3 (2010), 693-722.

๏ Vladimir Geiger: Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu koje su prouzročili “okupatori i njihovi pomagači”. Brojidbeni pokazatelji (procjene, izračuni, popisi). Časopis za suvremenu povijest 43/3 (2011), 699-749.

๏ Zoran D. Janjetović: Izračunavanje broja žrtava Drugoga svetskog rata u Jugoslaviji — jedno iskustvo. Dijalog povjesničara — istoričara 5 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2002), 503-515.

๏ Marica Karakaš: Žrtve savezničkih bombardiranja Nezavisne Države Hrvatske u jugoslavenskim popisima žrtava rata (1947., 1950., i 1964) i hrvatskim žrtvoslovima (1991.-2005.). Dijalog povjesničara — istoričara 10/2 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2008), 325-340.

๏ Josip Kolanović: Holocaust in Croatia — Documentation and research perspectives. Arhivski vjesnik 39 (1996), 157-174.

๏ Davor Kovačić: Iskapanja na prostoru koncentracijskog logora Stara Gradiška neposredno poslije završetka Drugog svjetskog rata i procjene broja žrtava. Scrinia slavonica 3 (2003), 500-520.

๏ Jovan Mirković: Izdanja Muzeja žrtava genocida i građa o ljudskim gubicima u tim izdanjima. Dijalog povjesničara — istoričara 7 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2003), 573-591.

๏ Jovan Mirković: Žrtve Vojvodine u logorima 1941-1945. prema do sada izvršenoj reviziji popisa iz 1964. godine. Dijalog povjesničara — istoričara 9 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2005), 509-530.

๏ Jovan Mirković: Žrtve Vojvodine u Drugome svetskom ratu prema do sada obrađenim podacima Anketnog odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Dijalog povjesničara — istoričara 10/2 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2008), 223-246.

๏ Mate Rupić: Popis žrtava Drugoga svjetskog rata u Hrvatskoj iz 1950. godine Dijalog povjesničara — istoričara 4 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann 2001), 539-552

Digitalni izvori: CPI, Hrčak i ScIndeks.


Vidi takođe:
Baze podataka, poimenični popisi i žrtvoslovi 1941-1948
Spiskovi boraca partizana (1941-1945)

Ažurirano: 28.06.2017.