Arhivi vjerskih zajednica u Crnoj Gori

Ovaj pregled matičnih knjiga koje se nalaze u crkvenim arhivima i bibliotekama je nepotpun i posebno se odnosi na područje Boke Kotorske i Crnogorskog primorja.

Matične knjige u arhivima vjerskih zajednica / Church register books in archives of religious communities

Skraćenice / Abbrevations:
MK – matične knjige rođenih odnosno krštenih, vjenčanih i umrlih / church register books of births, marriages and deaths

Pravoslavne vjerske zajednice / Serbian Orthodox congregations

Boka Kotorska

Kotor — Arhiv Srpske pravoslavne crkve u Kotoru / Arhive of Serbian Orthodox Church in Kotor Stari grad 460, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 325-826
E-mail: spckotor@t-com.me
Zbirka MK 1717-1949 (35 knj.).
Orahovac — parohija / parish Orahovac Orahovac bb, Kotor 85330 Zbirka MK 1827-1949 (25 knj.).
Risan — parohija / parish Risan Risan bb, Risan 85337
Tel. (+382 32) 371-785
Zbirka MK 1826-1949 (61 knj.); popis pravoslavnog stanovništva / census of Orthodox households 1804-1933 (17 knj.).
Morinj — parohija / parish Morinj Morinj bb, Morinj 85338
Tel. (+382 32) 325-826
Zbirka MK 1833-1949 (13 knj.); popis pravoslavnog stanovništva / census of Orthodox households (2 knj.).

Rimokatoličke vjerske zajednice / Roman Catholic congregations

Boka Kotorska

Kotor — Biskupski Arhiv u Kotoru / Diocesan Archives of Kotor Stari grad 336, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 489-168
Web: http://www.kotorskabiskupija.net
E-mail: kotorskabiskupija@t-com.me
Zbirka MK katedrale Sv. Tripuna / St. Tryphon Cathedral 1640-1931 (29 knj.).
Muo — Crkva blaženi Gracija / Church of blessed Gracija Muo bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 323-820
Zbirka MK 1726-1949 (23 knj.).
Škaljari — Crkva blažene djevice Marija od Snijega / Church of blessed Virgin Mary of Snow Škaljari bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 323-820
Zbirka MK
Dobrota — Crkva sveti Eustahije / Church of St. Eustace Dobrota bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 333-532
Zbirka MK 1709-1948 (23 knj.).
Dobrota — Crkva svetog Marka / Church of St. Mark Dobrota bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 325-544
Zbirka MK 1710-1957 (21 knj.).
Ljuta — Crkva svetog Petra / Church of St. Peter Ljuta bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 333-532
Zbirka MK 1900-1947 (3 knj.).
Risan — Crkva svetog Mihovila / Church of St. Michael Risan bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 371-400
Zbirka MK 1829-1948 (10 knj.).
Prčanj — Samostan sv. Nikole / Monastery of St. Nicholas Prčanj bb, Kotor 85330
Tel. (+382 32) 322-822
Zbirka MK samostan sv. Nikole 1622-1976 (43 knj.); zbirka MK župskog ureda Gornjeg i Donjeg Stoliva / parish Gornji i Donji Stoliv 1711-1975 (17 knj.).
Perast — Nadžupski arhiv crkve sv. Nikole / Parish archives of Church of St. Nicholas Perast bb, Perast 85336 Zbirka MK 1604-1948 (33 knj.).

Crnogorsko primorje

Bar — Arhiv Barske Nadbiskupije / Archdiocesan Archives of Bar Nadbiskupski Ordinarijat Bar
Popovići 98, Bar 85000
Tel. (+382 30) 344-236
Zbirka MK župe Bar / parish Bar 1750-1891; zbirka MK župe Zupci / parish Zupci 1840-1925; zbirka MK župe Šušanj 1751-1885; zbirka MK župe Spič 1742-1883.

Islamske vjerske zajednice / Islamic communities

Crnogorsko primorje

Ulcinj — Islamska Zajednica / Islamic Community of Ulcinj Keshilli i Bashkesise islame Ulqin
Bul Skenderbeu pn, Ulqin/Ulcinj 85360
MKR 1909-1937; MKV 1928-1954; MKU 1909-1929 i 1921-1954; domovnice / registers of citizenship 1895-1946.

Tuzi: MKR 1905-1928

Izvode iz matične knjige rodjenih,na par listova papira, ispisao je glavni imam Ćazim-begove dzamije u Tuzima,imam Muharem Lekić. Istinitost svog prepisa potvrdio je pečatom i svojerucnim potpisom.Ovo je dio podataka koje sadrzi arhiva Ćazim-begove dzamije.

Priručnici i stručni radovi

kotor-svtripunArhivski fondovi i zbirke u Republici Crnoj Gori. Tom I-II (Cetinje: Državni arhiv Crne Gore 2001)

Vodič kroz arhivsku građu sa sumarnim inventarima muzejskih i crkvenih fondova i zbirki (Kotor: Istorijski arhiv Kotor 1977)

๏ Ivan Jovović, Matične knjige primorskih župa Barske dijeceze do kraja 19. veka. Matica 46-47 (Matica crnogorska 2011), 285-326.

Ažurirano: 20.12.2012.