Državni arhiv u Sisku

dask-sisakAdresa: Frankopanska 21, Sisak 44000
Tel. centrala: (+385 44) 525-060
Fax: (+385 44) 540-860
Web adresa: http://www.dask.hr
E-mail: info@dask.hr
Ravnateljica: Nela Kušanić, dipl. polit.
Teritorijalna nadležnost Arhiva: područje današnjih gradova Gline, Hrvatske Kostajnice, Kutine, Novske, Siska, Petrinje, Ivanić Grada te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Križ, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Popovača, Sunja i Velika Ludina.

Sabirni centar Petrinja
Ivana Gundulića 1, Petrinja 44250
Tel. (+385 44) 815-261
Voditelj: Ivica Šustić, viši arhivist

Matične knjige

Područje na kome Državni arhiv u Sisku obavlja svoju djelatnost uključuje Matične urede Sisak, Sunju, Dvor, Glinu, Kutinu, Popovaču, Novsku, Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu, ali i dio područja Zagrebačke županije, obuhvaćajući sljedeće Matične urede Ivanić-Grad, Kloštar Ivanić i Križ.

Zbirku matičnih knjiga Državnog arhiva u Sisku trenutno sačinjavaju 338 matice rođenih, vjenčanih i umrlih rimokatoličke, pravoslavne, židovske, grkokatoličke i starokatoličke vjeroispovijedi. Vremenski raspon matičnih knjiga pohranjenih u našem Arhivu je od 1777. do 1952. godine te kako iz Matičnih ureda matice pristižu u našu ustanovu, na njima se postupno obavlja i zaštitno snimanje. U Zbirku matičnih knjiga našega Arhiva uvrštavamo i matice pristigle u Arhiv sa gradivom drugih stvaratelja. Na taj način su u Zbirku matičnih knjiga stigle i evidencije stranih državljana sa područja Novske i Kutine za period od 1930. do 1979. godine, kao i registri izdanih viza i putnica za inostranstvo kutinskoga područja (1946-1956). Ova vrijedna zbirka istraživačima je izvor povijesnih podataka o pojedinim osobama i obiteljima, ali iz matičnih knjiga mogu se iščitavati zanimljive informacije sa sociološkog, zdravstvenog, etnološkog i kulturološkog aspekta.

Tražilica

Pretraživanje baze matičnih knjiga s područja Arhiva omogućeno je posebnom tražilicom u koju je dovoljno upisati nekoliko osnovnih podataka, primjerice o vremenu i mjestu u kome je rođena/vjenčana/umrla osoba za koju tražite podatke, te vrstu matične knjige MKR/MKV/MKU/SA. Na temelju ovako unesenih podataka tražilica iznosi podatke o ustanovi u kojoj se određena knjiga trenutno čuva i u kojem obliku (knjiga/mikrofilm).

Baza obuhvaća sve matične knjige koje sadrže podatke relevantne za gore opisano sisačko arhivsko područje. Dakle, riječ je o matičnim knjigama koje čuvamo u svojim arhivskim spremištima u Sisku (DASK), ali i matice koje su pohranjene u Hrvatskom državnom arhivu (HDA) u Zagrebu, a sadrže podatke sa sisačkog arhivskog područja, kao i matice koje se još uvijek nalaze u matičnim uredima (MU) – jer su mlađe od 100 godina, te matične knjige i “popise duša” (status animarum – SA) koje se čuvaju u pojedinim župnim uredima (ŽU) s područja nadležnosti Državnog arhiva u Sisku.

Ažurirano: 10.12.2012.