Istorijski Arhiv Kruševac

krusevacAdresa: Majke Jugovića 6, Kruševac 37000
Telefon: (+381 37) 420-590
E-mail: arhivkrusevac@yahoo.com
Direktor: Dragiša Milošević
Teritorijalna nadležnost Arhiva: područje grada Kruševca i opština Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Ćićevac i odeljenje arhiva u Trsteniku.
Datum osnivanja: 1948.

Crkvene matične knjige / Church register books

Sveštenici iz kruševačkog kraja savesno su vodili protokole u doba kada je bilo malo pismenih ljudi u njihovoj sredini. Crkva je pratila vremenske tokove, pa je tako najavljeno i formiranje Registra protokola. Dve ovakve knjige: Registar umrlih crkve majdevske 1936-1949. godine i Registar rođenih 1935. čuvaju se danas u Crkve Svete Petke u Majdevu. U Istorijskom arhivu Kruševac čuva se “Uputstvo konzistorije za uvođenje protokola krštenih, venčanih i umrlih od 1837. godine”, upućeno “Prečestnjejšemu protopresviteru kožetinskomu Savi Petroviću”, u njemu se veli: “Po visočajšemu odobreniju njegove Svjetlosti, milostivjejšeg gospodara i knjaza našeg, zaključila je Konsistorija, videći neobhodimu potrebu i nuždu da se pri svakoj cerkvi od sada započnu voditi Protokoli kreščajemi, vjenčajemi i umirajušči, i toga radi dala je takove već pečatati i povezati. Protokoli ovi započiće se voditi pri svakoj cerkvi od idućeg novog 1837. građanskog ljeta”. (Izvor: Dragić Ilić, Lazarički protokoli, str.13-14).

Priručnici i stručni radovi

๏ [PDF] Crkveni protokoli iz Istorijskog arhiva Kruševac. Izvor: Dragić Ilić, Lazarički protokoli (Kruševac: crkva Lazarica 2013), str. 65-84.

๏ Olga Petrović, Vodič Istorijskog arhiva Kruševac. (Kruševac: Istorijski arhiv Kruševac 1998).

Ažurirano: 16.07.2013.