Međuopštinski Istorijski Arhiv Valjevo

ia-valjevoAdresa: Pop-Lukina 52, Valjevo 14000
Telefon: (+381 14) 221-028
Web: http://www.istorijskiarhiv.rs
E-mail: arhivvaljevo@gmail.com
Direktor: Aleksa Tomić
Teritorijalna nadležnost arhiva: opština grada Valjeva i opštine Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina i Ub.

Dugogodišnjem aktivnošću zaposlenih, valjevski arhiv je između 1988. i 1999. godine preuzeo ukupno 236 matičnih i pomoćnih knjiga iz svih šest opština za koje je nadležan. Od preuzetih crkvenih matičnih knjiga u arhivu je, po nazivima parohijskih hramova, formirano 19 novih arhivskih (inače, nepotpunih) fondova. Knjige su obrađene i za svaki fond je urađen sumarni inventar. Prilikom preuzimanja na većini njih su primećena i konstatovana znatna oštećenja, pa ih je veći broj predložen za restauraciju i koričenje, a sve za mikrofilmovanje. U valjevskom arhivu je u međuvremenu digitalizovano oko dve trećine matičnih knjiga.

Crkvene matične knjige u arhivu / Church register books in the archive

Skraćenice / Abbrevations:
MKR – matična knjiga rođenih odnosno krštenih / births
MKV – matična knjiga venčanih / marriages
MKU – matična knjiga umrlih / deaths

OPŠTINA LAJKOVAC

Markova Crkva pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1897-1908 (1 knj.); MKU 1897-1902 (1 knj.)

OPŠTINA LJIG

Kalanjevci pravoslavna / Serbian Orthodox parohija kalanjevačka / Kalanjevci parish: MKR 1836-1892 i 1894-1904 (11 knj.); MKV 1837-1906 (5 knj.); MKU 1837-1914 (7 knj.)
parohija dragoljska / Dragolj parish: MKR 1893-1903 (3 knj.); MKV 1893-1906 (1 knj.); MKU 1893-1906 (2 knj.)
obe parohije / both parishes: registri / registers 1889-1903 (2 knj.)
Moravci pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1895-1900 (1 knj.); MKU 1862-1899 (3 knj.)

OPŠTINA MIONICA

Krčmar pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1880 (3 knj.); MKV 1837-1880 (2 knj.); MKU 1837-1906 (4 knj.)
Popadić (crkva ribnička) pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1836-1893 (5 knj.); MKV 1837-1879 (2 knj.); MKU 1837-1905 (4 knj.)

OPŠTINA OSEČINA

Osečina pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1848, 1852-1878, 1881-1888 (6 knj.); MKV 1837-1906 (5 knj.); MKU 1837-1909 i 1914-1916 (9 knj.)

OPŠTINA UB

Radljevo pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1895-1898 (1 knj.); MKU 1898-1902 (1 knj.)

OPŠTINA VALJEVO

Brankovina pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1900 (10 knj.); MKV 1837-1906 (4 knj.); MKU 1837-1906 (10 knj.)
Gornja Bukovica pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1834-1901 (8 knj.); MKV 1837-1907 (4 knj.); MKU 1837-1902 (7 knj.)
Jovanja pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1868-1899 (3 knj.); MKU 1883-1892 (1 knj.)
Lelić (manastir Ćelije) pravoslavna / Serbian Orthodox parohija ćelijska / Ćelije parish: MKR 1837-1901 (14 knj.); MKV 1837-1901 (4 knj.); MKU 1837-1906 (11 knj.)
parohija dračićska / Dračić parish: MKR 1889-1901 (4 knj.); MKV 1890-1906 (3 knj.)
Paune pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1870 (2 knj.); MKV 1837-1881 (2 knj.); MKU 1837-1906 (4 knj.)
Petnica pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1860-1880 i 1888-1901 (2 knj.); MKV 1837-1880 (1 knj.)
Pričević pravoslavna / Serbian Orthodox MKV 1837-1914 (3 knj.); MKU 1837-1862 i 1878-1912 (2 knj.); knjiga bračnih ispita / marriage documents 1889-1893 (1 knj.); domovni protokoli / list of households 1935 (2 knj.)
Rabrovica pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1881 i 1895-1897 (5 knj.); MKV 1837-1898 (4 knj.); MKU 1837-1902 (7 knj.)
Tubravić (crkva gračanička) pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1864 i 1897-1900 (2 knj.); MKU 1837-1876 (1 knj.)
Valjevo pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1837-1902 (15 knj.); MKV 1837-1907 (6 knj.); MKU 1849-1910 (14 knj.)
Valjevska Kamenica pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1881-1902 (4 knj.)
Vujinovača (manastir Pustinja) pravoslavna / Serbian Orthodox MKR 1839-1859 i 1899-1902 (2 knj.); MKV 1837-1880 (2 knj.); MKU 1837-1880 (2 knj.)

Crkvene matične knjige van arhiva: predmet vraćanja crkvama

Valjevski arhiv je sastavio spisak crkvenih matičnih knjiga sa područja grada Valjeva i opština Mionica, Ljig, Ub, Lajkovac i Osečina koje su vraćene (ili koje su još predmet vraćanja) verskim ustanovama. Iz matične službe Gradske uprave Valjevo su vraćene 189 matičnih knjiga Eparhiji valjevskoj, a katoličkoj crkvi u Valjevu tri spisa. U ostalim opštinama knjige su u većini  samo pripremljene za vraćanje, ali još nisu vraćene. Matične službe ovih opština su kopirale sve knjige, a kod većine knjiga nisu urađene digitalne kopije. Radi se uglavnom o crkvenim matičnim knjigama iz prve polovine 20. veka sa čitave teritorije kolubarskog okruga.

Priručnici i stručni radovi

[PDF] Svemir Popović: Crkvene matične knjige valjevskog kraja u Istorijskom arhivu Valjevo. Glasnik Istorijskog arhiva Valjevo 33 (1999), 167-172.

Izvor: direktor Aleksa Tomić (decembar 2012–februar 2013).

Ažurirano: 27.02.2012.