Međuopštinski Istorijski Arhiv Čačak

ia-cacak-pecatAdresa: Gospodar Jovanova 2, Čačak 32000
Telefon: (+381 32) 342-860
Web: http://www.arhivcacak.org.rs
E-mail: arhivcacak@open.telekom.rs
Direktor: Lela Pavlović, dipl. istoričar, arhivski savetnik
Godina osnivanja: 1948
Teritorijalna nadležnost arhiva: opština grada Čačka i opštine Gornji Milanovac i Lučani.

Matične knjige

U čačanskom arhivu se čuva zbirka matičnih knjiga rođenih (krštenih), venčanih i umrlih od 1837. godine do kraja 19. veka sa teritorije Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana. Ova zbirka je digitalizovana u toku 2007-08. godine.

Matične knjige van arhiva

Na području pod nadležnošću čačanskog arhiva mnoge crkvene matične knjige od kraja 19. veka do 1946. godine se još nalaze u opštinskim matičnim službama i mesnim kancelarijama. Sadašnja situacija je, međutim, neizvesna jer je Ministarstvo za lokalnu samoupravu dalo nalog da se pomenute knjige pod hitno vrate verskim ustanovama.

[PDF] Opština grada Čačka: Matične knjige u gradskoj upravi za opšte i zajedničke poslove grada Čačka. Izvor: Informator o radu Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove grada Čaćka (Grad Čačak 2009). Detalji o matičnim knjigama su sređeni po mesnim kancelarijama.

Ažurirano: 21.02.2013.