Impressum

Ex-Yu Genealogy, pokrenut novembra 2012. godine pod imenom Matičar prošlosti, je online resurs za istraživanje porodične i društvene istorije na prostoru koja je obuhvatala Jugoslavija. Portal nije podržan niti sponzorisan od strane bilo koje vladine, nevladine, političke, verske ili komercijalne organizacije, i ne prihvaća oglase. Ukupni troškovi ovog portala do sada iznose 25 US dolara za prvu godinu registracije domena i web hosting. Sve informacije su slobodno dostupne za sve ljude bez potrebe pretplaćivanja ili učlanjivanja.

Ex-Yu Genealogy is an online resource for post-Yugoslav family & social history research that first aired in November 2012. It is not backed or funded by any governmental, non-governmental, political, religious or commercial entity whatsoever and no advertisements are accepted. The total expenditure of this website so far amounts 25 US$ for the first year of domain registration and web hosting. All information is freely available for all folks with no subscription or membership required. 

Uslovi korišćenja & autorska prava / Terms of use & copyrights 

Autori knjige, članaka, rukopisa i drugih izvora na ovom portalu zadržavaju sva autorska prava nad svojim originalnim radovima. Korišćenje sadržaje dostupne na ovom portalu je dozvoljeno uz navođenje odnosno bibliografsko citiranje originalnog izvora. Bez dozvole autora izričito je zabranjeno komercijalno korišćenje bilo kojeg sadržaja ovog portala.

The author(s) of books, articles, manuscripts and other original sources on this portal retain copyrights to their original works. Using the contents available on this portal is permitted with reference or bibliographical quotation of the original source. Without permission of the author(s), the commercial use of any content on this portal is strictly prohibited.

Urednik / Editor

rdb_exyugenealogyRichard de Boer
osnivač i urednik / founder and editor
Harlingen (NL) 1976. Po zanimanju istraživački novinar, publicista, oficir za komunikacije. > dhabirecorder.com

Ažurirano: 17.12.2019.