Baze podataka i žrtvoslovi 1941-1948

Poimenični popis žrtava KCL Jasenovac

jusp-jasenovacSpomen-područje Jasenovac
Adresa: Braće Radić 147, Jasenovac 44324, Hrvatska
Tel/Fax: (+385 44) 672-319
Web: http://www.jusp-jasenovac.hr
Ravnateljica: Nataša Jovičić
E-mail: njovovic@jusp-jasenovac.hr

Link: Poimenični popis žrtava KCL Jasenovac (1941-1945)

Uspoređivanjem i kritičkim preispitivanjem podataka za svaku žrtvu, koristeći više stotina različitih izvora, između ostalog i najobimnijeg popisa žrtava Drugog svetskog rata u Jugoslaviji koji je 1964. godine sačinio Savezni zavod za statistiku SFRJ, sačinjen je popis djece, muškaraca i žena ubijenih u koncentracijskom logoru Jasenovac. Popis sadrži rubrike s biografskim podacima žrtve, rubrike o stradanju i rubriku u kojoj su navedeni izvori u kotrajima se svaka pojedina žrtva ponaosob spominje te razlike pojedinih podataka u izvorima za svaku žrtvu. Ovim načinom rada prikupljeni su do travnja 2010. imena i podatke za 80.914 žrtava. U KCL Jasenovac umoreno je prema navedenim podacima 38.236 muškaraca, 22.767 žena i 19.911 djece do četrnaest godina starosti. Po narodnosti 46.771 Srba, 16.131 Roma, 13.019 Židova, 4.210 Hrvata.


Baza podataka žrtava Holokausta u Hrvatskoj

cendoIstraživački i dokumentacijski centar za žrtve i preživjele Holokausta CENDO
Adresa: Palmotićeva 16, Zagreb 10000, Hrvatska
Tel/Fax: (+ 385 1) 48-35-141
Web: http://www.cendo.hr
Direktor: dr. Melita Švob
E-mail: dokumentacijski-centar-svob@zg.t-com.hr

Link: Baza podataka žrtava Holokausta u Hrvatskoj

Istraživački i dokumentacijski centar CENDO započeo je rad na bazi podataka o žrtvama Holokausta u Hrvatskoj 2000.godine. Načinjena je preliminarna baza podataka o žrtvama Holokausta u Zagrebu i ostalim židovskim općinama u Hrvatskoj. Registrirani su i dostupni podaci o osobama koje su preživjele Holokaust.


Djelomični poimenični popis žrtava u logorskom kompleksu Jadovno (1941)

udruzenje-jadovnoUdruženje građana »Jadovno 1941.«
Adresa: Kralja Alfonsa XIII 49/a, Banja 78000, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: (+387 51) 333-588
Web: http://www.jadovno.com
Predsjednik: Dušan Bastašić
E-mail: udruzenje@jadovno.com

Link: Djelomični poimenični popis žrtava u logorskom kompleksu Jadovno (1941)

Poimenični popis žrtava izradio je prof.dr. Đuro Zatezalo, nekadašnji direktor Historijskog arhiva u Karlovcu, i objavio ga u svom dvotomnom djelu Jadovno: Kompleks ustaških logora 1941 (Beograd: Muzej žrtava genocida 2007). Na sakupljanju podataka i izradi djelomičnog imeničnog popisa Zatezalo je radio više od dvadeset godina, do kraja 1990. godine. Iako je Zatezalo naveo — inače spornu — brojčanu procjenu od ukupno 40.123 žrtava logora, njegov popis sadrži 10.502 imena. Od navedenih žrtava usmrćenih tokom 132 dana postajanja logora, 9.663 su Srbi, 762 su Jevreji, 55 Hrvati. U poimeničnom popisu prezimena žrtava data su azbučnim redom, navedena po mjestima, opštinama, srezovima ili po mjestima iz kojih su ih ustaše odveli.


Otvorena knjiga žrtava posle 12. septembra 1944. u Srbiji

otvorena-knjiga-komisija1944Komisija za tajne grobnice
Adresa: Trg Nikole Pašića 11/IV, Beograd 11000, Srbija
Tel: (+381 11) 339-8248
Web: http://www.komisija1944.mpravde.gov.rs
Predsednik Komisije: dr Slobodan Marković
E-mail: tajnegrobnice@gmail.com

Link: Otvorena knjiga – registar žrtava ubijenih u Srbiji posle 12. septembra 1944

Vlada Republike Srbije donela je odluku o osnivanju državne komisije za pronalaženje i obeležavanje svih tajnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci streljanih posle oslobođenja Srbije 1944. godine. Komisija sakuplja svu postojeću građu, i to kako onu do sada poznatu, tako i građu koja nosi oznaku poverljivosti u arhivima BIA, VBA, Arhivu Srbije i drugim arhivima. Biće i sva do sada dostupna usmena svedočenja kao i dodatna usmena svedočenja od živih svedoka. Prikupljena građa biće štampana u dokumentima o tajnim grobnicama u Srbiji.

Od početka novembra 2011. startovao je projekat izrade savremene baze podataka Otvorena knjiga žrtava koju bi prezentovala široj javnosti i zainteresovanim licima i institucijama podatke do kojih je došla Komisija. Do sada (februara 2013.)  je uneto u ovu formu 41.609 imena žrtava uz detaljnije podatke.


Objavljeni poimenični popisi i žrtvoslovi

HRVATSKA
๏ Vladimir Geiger: Osvrt na važnije žrtvoslove o Drugome svjetskom ratu i poraću objavljene u Republici Hrvatskoj 1991.-2004. godine. Dijalog povjesničara – istoričara 9 (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 2005), 621-639. Žrtvoslove, odnosno poimenične popise stradalnika i žrtava u Drugome svjetskom ratu i poraću za Hrvatsku sadrže brojna i raznolika izdanja. U većini je žrtvoslova o ratnim i poslijeratnim stradalnicima i žrtvama naglasak na stradanju Hrvata. Ipak, brojni žrtvoslovi predstavljaju važan i nezaobilazan doprinos spoznavanju ljudskih gubitaka Hrvatske u razmatranim razdobljima.

๏ Vladimir Geiger: Žrtvoslov Nijemaca Požege i požeške kotline. Drugi svjetski rat i poraće. Scrinia Slavonica 7 (2007), 427-457. ♦ Display of actual casualties among the Germans of Požega and surrounding region (1941-1948).

๏ Vladimir Geiger: Žrtvoslov Nijemaca Županje i županjskog kraja. Drugi svjetski rat i poraće. Scrinia Slavonica 10 (2010), 366-390. ♦ Display of actual casualties among the Germans of |upanja and surrounding region (1941-1948)..

๏ Vladimir Geiger: Žrtvoslov Nijemaca hrvatske Baranje. Drugi svjetski rat i poraće. Scrinia Slavonica 11 (2011), 259-354. ♦ Display of actual casualties among the Germans of Croatian Baranya (1941-1948).

UŽA SRBIJA
๏ Milorad D. Belić: Teror ratnih pobednika u Valjevu 1944/45. Glasnik Istorijskog arhiva u Valjevu 44 (2010), 67-78.

๏ Radovan M. Marinković: Protokoli umrlih o stradanju Čačana 1941. godine. Zbornik radova Narodnog muzeja 35 (Čačak 2005), 185-198.

๏ Radisav S. Nedović: Čačanski kraj i NOB: slobodari na stratištima 1941-1945 (Čačak: Studio za novi dizajn 2009). Knjiga je posvećena žrtvama Drugog svetskog rata iz čačanskog kraja. U knjizi nalazi 2.555 imena stradalnika koji su bili usmrćeni ili svoje živote ostavili u zatvorima i logorima.


Vidi još:
Pomoć u traganju za licima 1941-1948
Popis žrtava rata iz 1964. godine uz revizije
Istraživanje demografskih gubitaka 1941-1948
Spiskovi boraca partizana (1941-1945)

Ažurirano: 16.07.2013.