Poimenični popisi stanovništva

Bosna i Hercegovina

19. stoljeća / 19th century

Popis Srba haračkih obveznika u Modriči i okolini 1851 godine
Milenko S. Filipović
Radovi 10. Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka. Knjiga 4
Sarajevo: Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine 1958

Popis uzajamnog jamčenja stanovništva u Sarajevu iz 1841. godine
Mula Muhamed Mestvica
Sarajevo: Muzej grada 1970

17. stoljeća / 17th century

Opširni popis bosanskog sandžaka iz 1604. godine
Obradio Adem Handžić
Sarajevo: Bošnjački institut / Orijentalni institut u Sarajevu 2000

15. stoljeća / 15th century

Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina iz 1477. godine
Priredio Ahmed S. Aličić
Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu 1985